Trygghet for din beste venn

VetPlan er en skreddersydd helseplan med forebyggende tjenester og behandlinger som er med på å holde hunden og katten din ved god helse. Vetplan kan også bidra til å redusere risikoen for alvorlige helseproblemer. I helseplanen inngår blant annet de viktigste undersøkelsene og vaksinasjonene som vi som veterinærer vet at hunden og katten din har behov for. Ved disse jevnlige undersøkelsene kan vi oppdage problemer på et tidlig stadie og starte behandling tidlig, slik at man hindrer eller bremser sykdomsutvikling. Slik kan man forbedre hunden og kattens livskvalitet og livslengde!

Her er noen eksempler:

En studie fra 2016 viste at 15% av alle hunder under 7 år, og 40 % av alle hunder over 7år kan ha hjerteproblem uten å ha symotomer. Studiet viste at ved å oppdage dette på et tidlig stadie og starte behandling, kan hundens symptomfrie liv forlenges med i gjennomsnitt 15 mnd.

Vi vet at 1 av 3 katter og 1 av 10 hunder utvikler nyresykdom i løpet av livet. Tidlig diagnose er essensielt for å kunne sette inn tiltak som bremser sykdomsutviklingen.

Høyt stoffskifte er en veldig vanlig sykdom hos eldre katter. Høyt stoffskifte fører til høyt blodtrykk som over tid fører til skader på nyrer, hjerteproblemer, og blødninger på netthinnen som kan gjøre katten din blind. Det er veldig viktig å diagnostisere dette på et tidlig stadie, slik at man kan starte behandling før disse farlige komplikasjonene oppstår.

VetPlan betales via et fast månedsbeløp via autogiro, slik at du har kontroll over veterinærkostnadene dine. VetPlan kan i tillegg, gjennom bedre forebygging og økt bevisthet rundt helse, føre til lavere kostnader for deg gjennom å minske behovet for mer omfattende behandling. VetPlan gir i tillegg god rabatt på ytterligere tjenester og produkter.

VetPlan har både en basispakke og en seniorpakke  til både hund og katt, som er skreddersydd for å ivareta ditt dyr på best mulig måte gjennom hele livet.

Med VetPlan kan man forbedre både livskvalitet og livslengde for din hund eller katt!

For mer informasjon, tilbud og priser, klikk her: