Ann-Jorid Evensen, dyrlege.

Ann-Jorid fullførte studiet på Veterinærhøgskolen i Oslo våren 2013. Hun har erfaring fra kombinert praksis på Helgelandskysten i Nordland og på Hadeland. Det var kjærligheten som lokket denne dyrlegen til Larvik, og i 2014 og begynte hun å jobbe med smådyr i området før hun sommeren 2015 ble medeier av Larvik Smådyrklinikk. Hun bor nå oppi Byskogen med sine to små døtre, mann og to katter. Ann-Jorid trives veldig godt i jobben sin og setter seg godt inn i de pasientene som kommer til henne. Hun er en empatisk person og både eier og dyr kan føle seg sett og hørt i møte med henne. Ann-Jorid er fortiden hjemme i permisjon, men vil være tilbake på klinikken i løpet av våren 2019.

Kurs og videreutdanning:

  • Problembasert indremedisin -veien til den riktige diagnosen (IDEXX, 2015)
  • Kurs HD/AD-røntgen (NKK, 2015)
  • Kurs i indremedisin (Jan F. Andersen, 2014)
  • Kurs i akuttmedisin (Jan F. Andersen, 2014)
  • Kurs i kommunikasjon i smådyrpraksis (Hønefoss Dyrehospital, 2014)
  • Kurs i Fuglemedisin og kirurgi (NMBU, 2016)